Puhdas ja turvallinen ympäristö on meille kaikille elinehto

Olen Pentti Maunu, Detector Oy:n perustaja ja pitkäaikainen pääomistaja sekä toimitusjohtaja. Yrityksen perustimme yhdessä Lasse Nupposen kanssa vuonna 1981. Vuonna 1989 Lasse Nupponen vetäytyi pois ja Ulla-Maija Maunusta tuli toinen omistaja.  Helmikuussa 2021 myimme Detector Oy:n ja siirryin lokakuussa 2020 perustetun Avasta Investin toimitusjohtajaksi. Avasta Investin omistamme yhdessä puolisoni kanssa.

Olen nuoruudesta asti ollut kiinnostunut elektroniikasta, fysiikasta ja kemiasta, joten kiinnostuksen ja osaamisen kanavoituminen omaksi yritykseksi oli vain ajan kysymys. Sitä ennen olin kuitenkin hankkinut alan koulutuksen ja urani aikana olen systemaattisesti vahvistanut osaamistani sekä yritystoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvillä koulutuksilla. Tuoreimpana tutkintona suoritin HHJ- eli Hyväksytty Hallituksen jäsen -tutkinnon keväällä 2019.

Yrityksen menestyksen tärkein kulmakivi on osaava ja ratkaisuhenkinen asiakaspalvelu. Asiakkaan tulee koeta saavansa palvelua, johon hän voi olla tyytyväinen. Yrityksellä tulee olla taitoa löytää ratkaisuja asiakkaan ongelmiin.

Kun asiakas on ottanut minuun yhteyttä, olemme käyneet vuoropuhelua, kartoittaneet tilanteen ja selvittäneet kokonaisuuden yhdessä hänen kanssaan. Olen pyytänyt asiakkaalta esimerkiksi tehdas- ja kaasuputkistokartat sekä räjähdyssuojausasiakirjan. Tarjouduin aina käymään paikan päällä, mikäli mahdollista. Jos käynti ei onnistut – niin kuin viime aikojen pandemiatilanteessa on toisinaan käynyt – olen pyrkinyt muilla keinoilla selvittämään taustat. Paikalla käynti on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

Yrityksen asiakaspalveluhenkilökunnalla tulee olla hyvät sosiaaliset taidot, innostus asiaansa ja kiinnostus ratkaista asiakkaan projekti. Hyvää alan tuntemusta sekä turvamääräysten hallitsemista ei voi liikaa korostaa. Paras asiakaskokemus tulee palvelualttiilta asiantuntijalta.


Hyvään lopputulokseen pääsystä voin kertoa muutaman esimerkin:

Asiakkaalla oli käytössään toisen alan toimijan kalibraattori. Sen lukemat nousivat aina kalibroitaessa. Konsultoin tuntemaani asiantuntijakemistiä, jonka vinkeistä sain asian ratkaistua ja asiakas oli ymmärrettävistä syistä todella kiitollinen. Toisenkin kerran sain samaiselta asiantuntijalta neuvon, kun asiakkaan tiloissa säännöllisin väliajoin ilmeni asetyleenihälytyksiä. Tuntemani kemisti kertoi, että asetyleeni ei helposti sekoitu ilman kanssa, joten se leijailee kaasupilvinä suljetussa tehdastilassa ja tästä johtuvat toistuvat hälytykset.  

On tärkeää, että omaa hyvän yhteistyöverkoston ja osaa myös hyödyntää sitä tarvittaessa. Kukaan ei tiedä kaikkea ja siksi molemminpuoliseen luottamukseen perustuva yhteistyö on äärimmäisen arvokasta.

Asiakasorientoituminen, ratkaisukeskeisyys, oman osaamisen ja organisaation ammattitaidon kehittäminen ovat kulmakiviä organisaation tämän päivän ja tulevaisuuden menestykseen.  Tavoitteena tulee olla pyrkimys olla omalla toimialallaan paras. Maailma ja sen mukana tuotteet ja teknologia ovat jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessä. Jokaisen tulee seurata, mitä maailmassa tapahtuu ja omaa osaamistaan pidettävä yllä.

Kiinnostus, innostus ja palveluhalukkuus ovat avain hyvään asiakaskokemukseen.