Asiakkaamme kertovat

Vuosikymmenten varrella olemme auttaneet tuhansia yrityksiä varmistamaan tilojen ja niissä työskentelevien henkilöiden turvallisuuden ajantasaisella ja luotettavasti toimivalla kaasunvalvontajärjestelmällä. Pitkä kokemuksemme ja asiantuntemuksemme takaavat sen, että asianmukaisesti huollettu kaasunvalvontalaitteisto vastaa tarpeita ja vaatimuksia sekä on toimiva koko elinkaarensa ajan. Ohessa muutamien asiakasyritystemme kokemuksia yhteistyöstä kanssamme.

Metsä Fibre Oy | Kemin biotehdas

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy ja Detector Oy ovat tehneet sopimuksen sisätilojen kaasunvalvontalaitteiden toimittamisesta Kemin biotuotetehtaalle. Tehtaan henkilöturvallisuutta tulevat turvaamaan Detectorin kehittämät Varia-kaasunilmaisimet, jotka ovat saaneet myös arvostetun Design from Finland -merkin.                                                                                                                                                                                     Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas tulee toimimaan täysin ilman fossiilisia polttoaineita. 

Haluamme kumppaneiksemme alansa parhaat osaajat ja edellytämme kumppaneiltamme sekä teknisesti luotettavimpia ratkaisuja että tuotantomme tuntemusta. Tärkeintä meille on turvallisuus ja sen ennakoiva turvaaminen. Detector Oy täyttää kaikki nämä vaatimukset. (Jari-Pekka Johansson, Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja/ Metsä Fibre Oy)

Woikoski Oy

Kotimaisuus on erittäin tärkeä arvo

”Detector Oy on kalibroinut kaikki teollisuuslaitoksen käytössä olevat kaasunilmaisimet, sekä kehittänyt Woikoski Oy:lle erikoistuotteita. Näemme Detector Oy:n erinomaisena yhteistyökumppanina.  Meillä on heidän kanssaan erittäin vahva keskusteluyhteys”, Woikoski Oy:n erikoiskaasujen tuotepäällikkö Eero Aspberg toteaa.

Detector Oy on kasvava yritys ja heillä on high tech – osaamista, jota tarvitsemme. Lisäksi kotimaisuus on meille erittäin tärkeä arvo, sillä me olemme ainoa suomalainen kaasunvalmistaja ja sataprosenttisesti suomalainen yritys, kuten myös Detector Oy.
(Eero Aspberg, Erikoiskaasujen tuotepäällikkö)

Oy Linde Gas Ab

Ajan säästöä ja kustannushyötyä elinkaaripalvelulla

Oy Linde Gas Ab on Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtava kaasuyhtiö, joka valmistaa ja myy erilaisia kaasuja sekä kuluttajille että teollisuuskäyttöön. Heillä on käytössään Detector Oy:n Elinkaaripalvelu, jossa Detector Oy vastaa kaasunvalvontajärjestelmien kokonaisuudesta koko elinkaaren ajan avaimet käteen -periaatteella. Oy Linde Gas Ab kokee Detector Oy:n vastanneen yrityksen tarpeisiin erittäin loistavasti. Detector Oy huolehtii aikatauluista ja yhteyshenkilön tavoittaminen on ollut helppoa tarvittaessa myös huoltokäyntien välillä.
Kättely

Laitekannan yhtenäistymisen ja säännöllisten huoltokierrosten myötä henkilökuntamme aikaa säästyy omaan ydinosaamiseen nopeasti arvioiden vuositasolla kymmeniä tunteja. Etukäteen tiedossa oleva vuosittainen huoltoon kuluva aika ja siihen käytettävä raha helpottavat kunnossapitobudjetin laatimista. (Instrumenttiteknikko Ilkka Malmi)

Tampereen sähkölaitos Oy

Detector Oy:n laitteiden ylläpito on helppoa

Tampereen Sähkölaitos Oy on Tampereella toimiva ja Tampereen kaupungin omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Isossa voimalaitoksessa luotettavan kaasunvalvonnan merkitys on suuri, sillä se on osa palo- ja pelastussuunnitelmaa ja luo siten vankan pohjan omaisuus- ja henkilövahinkoja vastaan. Lisäksi luotettava ja hyvin sijoitettu kaasunvalvonta voi paljastaa kaasun käyttöön liittyvien laitteistojen vikoja. Kaasunvalvontalaitteistoa uusiessa Tampereen Sähkölaitos etsi laitteita, jotka olisi helppo kytkeä pääautomaatiojärjestelmään ja joiden kalibrointi sekä ylläpito olisi helppoa. Detector Oy:n toimittamat laitteet täyttivät vaatimukset hyvin.
Voimalaitoksen työntekijä kiipeää tikkaita

Isona energia-alan toimijana Tampereen Sähkölaitokselle on tärkeää, että ongelmatilanteissa saamme apua laitetoimittajilta nopeasti ja kitkattomasti. Detector Oy:n kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta. (Automaatioasiantuntija Janne Pajunen)