Viisi ihmistä työpöydän ääressä

Kohti parempaa asiakaskokemusta

Lue Detectorin huoltoasiantuntijan, Petri Jokisen, kokemuksia huollon kehittämisprojektista.

Olen työskennellyt Detectorissa kohta 25 vuotta monenlaisissa tehtävissä huollon parissa. Tällä hetkellä toimin huoltoasiantuntijana. Työssäni ohjaan ja koordinoin paikallishuolloista vastaavien yhteistyökumppaniemme huoltotöitä Oulun seudulla, Pohjois-Suomessa, pääkaupunkiseudulla sekä Uudellamaalla. Ratkaisen asiakkaan ongelmia, huolehdin huoltojen suorittamisesta ja tarvikkeista, sovin aikatauluja ja toimituksia sekä osallistun asiakkaan projekteihin. Yleisesti ottaen koetan jakaa asiakkaille 40 vuoden aikana yritykseen kertynyttä osaamista ja kokemusta.

Hupro-projekti käynnistyy

Alkuvuodesta 2020 mietimme, että olisi syytä ottaa tarkasteluun kaikki huollon prosessit ja miettiä asioita asiakkaan näkökulmasta – miten voisimme hoitaa asian vielä paremmin ja tehokkaammin.

Huollon kehittämisprojektissa eli tuttavallisemmin Huprossa vastasin projektista projektipäällikkönä.Nimesimme projektin Huproksi, Huolto Pro, tavoitteenamme hyödyntää kattavasti yrityksemme moniammatillista osaamista.

Ehdotuksia, ajatuksia, yhteisiä ahaa-elämyksiä sekä epätoivon hetkiä riitti asian parissa koko kevään. Prosesseja avattiin hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä. Lisäksi kerättiin risut ja ruusut -palautteita ja hiottiin tarkastuspöytäkirjojen ulkoasua asiakasystävällisemmäksi ja selkeämmäksi vain joitakin projektin osa-alueita mainitakseni. Koulutuksen – niin sisäisen kuin yhteistyökumppaneiden – tarve nousi esille useassa eri vaiheessa. Projektissa tehtiin kyselyitä, luotiin koulutusmatriisi ja pohdittiin palvelupolkua. Pienissä projektiryhmissä käsittelimme satoja erilaisia asioita, niin isoja kuin pieniäkin.

Ajatuksia projektin jälkeen

Kaikesta näistä poiki runsaasti uusia asioita ja ideoita, mahdollisuuksia jatkoprojekteihin ja jatkuvan kehityksen malliin. Henkilökohtaisesti koen kokemuksen olleen vaativuudessaan ja laajuudessaan erittäin hyödyllinen kaikin tavoin. Saimme paljon aikaan ja yhdessä tekemisen tunteen, jonka tärkeys vielä korostui kevään välillä masentavien Covid 19 -uutisten myötä. Olen varma, että palvelumme parantui ja asiakaskokemus on entistä enemmän keskiössä.

Tervetuloa käyttämään palveluitamme!

Huoltoasiantuntija, projektipäällikkö Petri Jokinen