Kaasut ja niiden valvonta: mitä, miksi ja miten

Mitä?

Kaasuja esiintyy sekä ilmassa jota hengitämme että erilaisissa tiloissa, kuten voimalaitoksissa, maalaamoissa, laivateollisuudessa, tutkimuslaitoksissa ja kiinteistöissä, joissa käytetään ja käsitellään erilaisia aineita. Tyypillisiä valvottavia kaasuja ovat esimerkiksi happea ilmasta syrjäyttävä typpi, ammoniakki, hiilidioksidi, vety, hiilimonoksidi eli häkä, biokaasu sekä erilaiset kylmäaineet.

Miksi?

Kaasuja valvotaan useista eri syistä. Kaasuvuoto on riski sekä ympäristölle että ihmisille. Ympäristöä suojataan esimerkiksi ammoniakkivuodoilta ja kasvihuonekaasuilta. Henkilöiden turvallisuudesta on huolehdittava tiloissa, joissa on riski altistua happea syrjäyttäville tai muuten haitallisille kaasuille. Tiloissa, joissa esiintyy herkästi syttyviä kaasuja, tarvitaan palavien kaasujen valvontaa räjähdyksien ja katastrofien ehkäisemiseksi. Myös viranomaismääräykset voivat edellyttää kaasuvalvontaa.

Kaasuja valvomalla voidaan saavuttaa lisäksi taloudellista hyötyä. Kylmäaineiden valvonta säästää kompressoreja, ja biokaasua tuottavissa laitoksissa tuotantoa voidaan tehostaa säätämällä tuotantoprosessia kaasuanalysaattorin mittaustulosten perusteella. Parkkihalleissa, maalaamoissa ja julkisissa tiloissa on mahdollista säätää tuuletusta sen mukaan, mikä valvottavan kaasun pitoisuus ilmassa on.

Miten?

Kaasunvalvonnassa käytetään erilaisia laitteita ja kaasujen mittaamisessa käytetty teknologia riippuu valvottavasta kaasusta. Kiinteät mittauslaitteet eli kaasunilmaisimet asennetaan aina johonkin tilaan ja ne voidaan yhdistää laajempaan kaasunvalvontajärjestelmään. Kaasuhälytinkeskukseen voidaan liittää esimerkiksi sireeni ja valo ilmoittamaan kaasuhälytyksestä tai vaikkapa etäsovellus, jolla mittauspisteiden kaasupitoisuuksia voidaan seurata. Kannettava kaasuhälytin kulkee työntekijän mukana ja pitää huolen siitä, että työskenteleminen on turvallista tiloissa, joissa tarvitaan happivalvontaa tai joissa on mahdollista altistua terveyttä tai henkeä uhkaaville kaasuille.

Kaipaatko lisätietoa kaasujen valvonnasta?

Robby Sandström

Myyntijohtaja

050 360 3035
Valokuva henkilöstä

Sami Kaapro

Myyjä

040 900 11 54
Kuvake jossa piirretyn henkilön ääriviivat

Yhteydenottopyyntö

Voit ottaa yhteyttä myös lomakkeella

Siirry lomakkeelle