Viisi ihmistä työpöydän ääressä

Yhteistyö oppilaitosten kanssa tuo yritykselle uusia näkemyksiä

Olen Riku Koivisto, 23-vuotias neljännen vuoden tuotantotalouden insinööriopiskelija Turun Ammattikorkeakoulusta.

Lokakuussa 2020 tulin Detector Oy:hyn suorittamaan seitsemän viikon harjoittelujaksoa. Detector oli jo aiemmin ollut yhteydessä Turun Ammattikorkeakouluun ja ilmoittanut mahdollisuudesta tarjota työharjoitteluapaikkaa tuotannon-, varastonhallinnan ja toimitusketjujen hallintaa opiskelevalle.  Kävin haastattelussa, jonka perusteella minut valittiin harjoittelujaksolle ja sovimme samalla, että voisin tehdä myös opinnäytetyöni Detectorissa.

Harjoittelun aikana pääsin laajasti tutustumaan sekä yrityksen toimintaan että organisaatioon. Koen harjoittelun olleen erittäin antoisa ja opettavainen, opin paljon niin Detectorin tuotteista kuin niiden tuotannosta ja logistiikastakin.

Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui ”Varastonhallinnan kehittäminen ja hälytysrajat.” Aihe oli kiinnostava, koska sekä omasta että Detectorin mielestä varastonhallinta on yksi yrityksen tärkeimmistä kulmakivistä. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että toiminnanohjausjärjestelmässäkin lähes kaikki toiminnot nivoutuvat tavalla tai toisella varastokirjanpitoon.  Tietojen virheettömyys ja ajantasaisuus vaikuttavat suoraan yrityksen toiminnan sujuvuuteen, ja siksi Detectorissakin haluttiin asiaa kehittää.

Omalta osaltani insinööriksi valmistuminen tapahtuu jo lähitulevaisuudessa, ja seuraavana tähtäimessä on töiden ohessa suoritettava diplomi-insinöörin tutkinto. Uskon, että olen tuonut toimintaan uusia näkemyksiä ja ajantasaista tietoa. Kokemukseni Detectorissa on antanut minulle kattavan pohjan tulevaisuuden työelämää varten.

Omat odotukseni tulevaisuudessa ovat vahvat sekä Detector Oy:n että Varsinais-Suomen teknillisen sektorin puolesta. Haasteellisista ajoista huolimatta on onnistuttu seuraamaan askelia, jotka johtavat tulevaisuuden tavoitteisiin.