Maakaasun korvaavien energialähteiden kaasunvalvonta – helposti ja vaivattomasti

Siirtymä fossiilisista polttoaineista on ollut jo jonkin aikaa ajankohtainen ympäristönäkökulmasta. Vaihtoehtoisten polttoaineiden löytäminen on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi globaalin poliittisen kriisin johdosta.

Maakaasumittaus

Jos yrityksesi polttoaineena on maakaasu, LNG tai biokaasu ja kaasujen valvontaa varten on asennettu kaasunvalvontalaitteet ja olette siirtymässä esimerkiksi nestekaasu- tai vetyvalvontaan, onnistuu muutos ammattilaisten toimesta nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Harkitsetko maakaasun korvaamista nestekaasulla?

Maakaasua valvovat laitteet on asennettu valvottavan tilan yläosaan. Siirryttäessä nestekaasuvalvontaan samat laitteet toimivat valvonnassa, mutta ne on asennettava tilan alaosaan ja kalibroitava mittaamaan nestekaasupitoisuuksia. Jos käytössä on sekä maa- että nestekaasua mittaavia kaasunvalvontalaitteita, tulee tilaan asentaa erilliset laitteet tilan yläosaan mittaamaan maakaasupitoisuuksia ja nestekaasua varten tulee olla ilmaisimet tilan alaosassa.

Oletko ottamassa käyttöön vetyä?

Kun maakaasua valvovat ilmaisimet muutetaan vetyvalvontaan, voidaan pääsääntöisesti hyödyntää jo olemassa olevia ilmaisimia, mutta ne tulee kalibroida uudelleen.

Jos siirtymä uusiutuvaan energiaan on ajankohtaista, ota yhteyttä osaaviin asiantuntijoihimme. Tehdään yhdessä toimitiloistasi ympäristöystävälliset!

Lisätietoa antavat

Robby Sandström

Myyntijohtaja

+358 50 360 3035
Valokuva henkilöstä

Sami Kaapro

Myyjä

+358 40 900 11 54
Valokuva henkilöstä

Kimmo Rauhanen

Huoltoasiantuntija

+358 40 900 11 63
Valokuva henkilöstä

Petri Jokinen

Huoltoasiantuntija

+358 40 900 11 53
Valokuva henkilöstä

Petri Puustinen

Huoltoinsinööri

+358 40 900 11 52