Kaasunvalvontalaitteiden huolto: mitä – miksi – kuinka usein?

Miksi kaasunvalvontalaitteiston huoltaminen on tärkeää?

Turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi kaasunilmaisimet vaativat säännöllistä ylläpitoa ja huoltoa toimiakseen luotettavasti. Huollon merkitys korostuu erityisesti myrkyllisten, räjähdysvaarallisten ja happea syrjäyttävien kaasujen valvonnassa.

Maankattavan huoltoverkostonsa ansiosta Detector Oy:n huolto toimii kustannustehokkaasti ja nopealla palveluvasteella ympäri Suomen. Detectorin monimerkkihuoltopalvelu tarjoaa osaavaa huoltopalvelua myös muiden yritysten valmistamille kaasunvalvontalaitteille.

Mitä huoltokäynnillä tehdään?

Petri Puustinen huoltotyössä

Huoltokäynnillä kaasunvalvontajärjestelmä tarkastetaan, kalibroidaan ja kuluvat osat vaihdetaan. Osana järjestelmän kokonaisuutta selvitetään myös hälytyksien jatko-ohjaukset ja mahdollisuuksien mukaan testataan niiden toiminnallisuus. Käynnin yhteydessä asiakaskohteen vaaratekijät ja mahdolliset kaasunvalvonnan puutteet kartoitetaan ja havainnot käydään tarkasti läpi asiakkaan kanssa. Lopuksi työstä toimitetaan laitekohtaiset tarkastuspöytäkirjat sekä annetaan suositukset mahdollisista päivitystarpeista.

Mitä huoltokäyntien välillä suositellaan tehtävän?

Huoltokäyntien välillä suositellaan tehtävän toiminnallisia testejä 4–6 kertaa vuodessa noudattaen toimittajan ohjeita. Toiminnallisessa testauksessa kaasunilmaisimien vasteet tarkistetaan sertifioidulla testikaasulla. Testikaasun pitoisuus tulee olla tiedossa ja palavia kaasuja mitattaessa pitoisuus ei saa ylittää 50 % LEL-
mitta-arvoa eli alinta räjähdysraja-arvoa (LEL = Lower Explosive Limit).

Sertifioituja testikaasuja on mahdollista ostaa Detector Oy:ltä.

Miten kaasunvalvontalaitteiston huoltoväli määräytyy?

Suositeltu huoltoväli määräytyy kaasunvalvontalaitteiden ja niiden mittaelementtien eliniän mukaan. Kaasunvalvontakeskuksien, kaasunilmaisimien ja mittaelementtien tyypilliset eliniät ovat ilmoitettu esitteissämme. Elinikään vaikuttavat laitteiden tyypit ja käytetty teknologia sekä kohdekaasu.

Suunniteltaessa huolto-ohjelmaa tulee myös huomioida ne ulkoiset olosuhteet, jotka kohdistuvat kaasunvalvontalaitteistoon. Kaasunvalvontajärjestelmän elinikää alentavasti vaikuttavia tekijöitä ovat mm. mitattavan kaasun altistus, kosteus, lämpötila, tärinä, pöly, kemikaalialtistus, UV-valo ja häiriöolosuhteet.

Mistä saan huollon laitteilleni?

Maankattavan huoltoverkostonsa ansiosta Detector Oy:n huolto toimii kustannustehokkaasti ja nopealla palveluvasteella ympäri Suomen. Detectorin monimerkkihuoltopalvelu tarjoaa osaavaa huoltopalvelua myös muiden yritysten valmistamille kaasunvalvontalaitteille.

Ollaan yhteydessä!

Valokuva henkilöstä

Petri Puustinen

Huoltoinsinööri

040 900 11 52
Valokuva henkilöstä

Petri Jokinen

Huoltoasiantuntija

040 900 11 53
Valokuva henkilöstä

Kimmo Rauhanen

Huoltoasiantuntija

040 900 11 63

Olli Pohjola

Huoltoasiantuntija

040 623 6271