Jokainen meistä on omalta osaltaan yrityksen käyntikortti

Olen Mia Nupponen-Lehto. Toimin tällä hetkellä Detectorin tuotannonsuunnittelijana ja lähiaikoina minulle siirtyy myös operatiivinen osto. Kehitän yhdessä tiimini kanssa vastuullisuutta ja ympäristöasioita huomioivaa toimintaa, jonka merkitys on koko ajan korostumassa kaikkialla – niin myös yritysmaailmassa. Detectorilla on Eurofinsin myöntämä ympäristösertifikaatti, ISO14001 ja vastuullisuus on keskeinen painopiste myös yrityksen strategiassa.  Vastuullisuus kattaa koko yrityksen toiminnan materiaalien valinnasta koko tuotteen elinkaaren kestävään elinkaaripalveluun ekologista vastuuta unohtamatta.

Työssäni selvitän myös mahdolliset toimitusajat asiakkaan tilauksiin, selvitän materiaalitarpeet tilauksia varten, hoidan tuotevarastohallintaa ja teen tuotannon suunnittelutöitä.

Urani Detectorissa alkoi vuonna 1982, jolloin tulin yritykseen kesätyöntekijäksi. Tästä alkoi pitkä, tähän päivään asti kestänyt urani Detector Oy:ssä. Alussa toimin laitteiden kokoonpanotöissä, piirsin laitekuvia puhtaaksi ja tein toimistotöitä. Vuodesta 1994 aina vuoteen 2017 toimin tuotantopäällikkönä. Tehtäviini kuuluivat tuotannon johto, strategiset ja operatiiviset ostot sekä myyjien, huollon ja ulkoisten sidosryhmien yhteyshenkilönä toimiminen ja asiakkaiden laiteasiakirjojen kokoaminen ja toimittaminen.

Asiakas on minulla aina ollut toiminnan keskiössä, vaikka en välittömässä asiakasrajapinnassa olekaan pääsääntöisesti toiminut. Minusta on tärkeää omalta osaltani huolehtia, että toimitusprosessi etenee alusta loppuun sujuvasti ja asiakasta herkällä korvalla kuullen.  Jos tuotanto toimii ketterästi, laadukkaasti ja nopeasti kaikissa tilanteissa, se heijastuu välittömästi asiakaspalvelun tasapuolisuutena ja toiminnallisena varmuutena ja jalostuu asiakasrajapinnassa. Laadukkaassa tuotantopalvelussa ennakoitavuus ja riskienhallinta pitää olla aina kunnossa – pitää pitkällä tähtäimellä osata arvioida toimitusaikoja ja toimitusketjuissa mahdollisesti esiintyviä epävarmuustekijöitä.

Hyvässä asiakaspalvelussa asiakkaan tulee kaikissa vaiheissa kokea olevansa tärkeä ja arvostettu. Digitaalisuus on myös tuonut palveluketjuun lisäarvoa esimerkiksi siten, että asiakkaalle voidaan toimittaa tavaran lähetyksen jälkeen toimituksen seurantakoodi, jolloin hän näkee koko ajan läpinäkyvästi toimituksen tilan reaaliaikaisena.

Ostajana toimin välillisessä asiakaspalvelussa ja vaikka ostajan rooliin kuuluu tietynlainen valppaus ja tiukkuuskin tarvittaessa, pyrin nämäkin asiat hoitamaan kohteliaasti ja ystävällisesti. Tässäkin roolissa olen omalta osaltani rakentamassa yrityskuvaa ja -brändiä ulospäin.

Oma mottoni on, että teen työni kuin olisin itse yrittäjä ja muistaen, että olen yrityksen käyntikortti kaikessa, mitä teen. Yrityksen asiakaspalvelu ja koko toiminta on ketju, joka toimii hyvin vain, kun sen jokainen lenkki toimii ja hoitaa laadukkaasti oman osuutensa.