Jokainen asiakas on vastauksen arvoinen

Lasse Mäki-Mantila

Olen Lasse Mäki-Mantila ja työskennellyt Detectorissa vuodesta 2017 moninaisissa tehtävissä, Nykyisessä tehtävässäni suunnittelijana aloitin vuoden 2019 alusta. Koulutukseltani olen elektroniikkainsinööri Turun Ammattikorkeakoulusta. Päätehtäviini kuuluvat tuotekehitys ja tekninen asiantuntemus ja näihin liittyvät tukitoiminnot. Toimin tällä hetkellä myös strategisena ostajana ja olen kiinteästi mukana kilpailutuksissa sekä tuotekehitykseen liittyvissä projekteissa.  Organisaation sisällä olen teknisenä tukena laite- ja ohjelmistoasioissa.

Yrityksemme erityinen vahvuus on kohdennettu spesiaali asiakaspalvelu. Meillä on hyvä perehtyneisyys niihin tuotteisiin ja palveluihin, joita tarjoamme. Harvat yritykset ovat meidän laillamme täydellisesti erikoistuneita kaasunvalvontaan.  

Teknisenä asiantuntijana ratkaisen asiakkaan ongelmia, joita selvitän aina asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Pyrin hoitamaan oman tehtäväni nopeasti ja herkällä korvalla asiakasta kuunnellen. Pääsääntöisesti olen osa yrityksen sisäistä asiakaspalveluketjua, mutta tarvittaessa teen selvityksen myös itse, jos tilanteen hektisyys niin vaatii. Tärkeimpänä koen avun tarjoamisen asiakkaalle, vaikka kyse ei olisikaan juuri sillä nimenomaisella hetkellä kaupasta. Koen olevani tärkeä lenkki yrityksen osaamisen takuun ketjussa, jossa kaikkien lenkkien tulee toimia, jotta palvelu täyttäisi asiakkaan tarpeen.

Itse arvostan asiakkaana sitä, että minulle vastataan nopeasti ja yhteydenottooni reagoidaan. Tätä periaatetta pyrin myös itse noudattamaan. Asiakkaan ei pidä joutua odottamaan vastausta tai yhteydenottoa.