Viisi ihmistä työpöydän ääressä

Huoltoinsinöörinä Detectorilla

Asiakastyytyväisyys on Detectorille ensisijaisen tärkeää. Haluamme ylläpitää ja kehittää asiakaspalvelumme korkeaa tasoa panostamalla ammattitaitoiseen henkilökuntaan.

Petri Puustinen tuli taloon kolme vuotta sitten Detectorin huoltoinsinööriksi. Petrillä on elektroniikka-alan korkeakoulututkinto Turun ammattikorkeakoulusta sekä aiempaa työkokemusta elektroniikan kokoonpano-, ongelmanratkaisu- ja prosessitukitehtävistä.
Lue lisää Petrin kokemuksia Detectorin huoltoinsinöörin työstä:

Mitä Detectorin huoltoinsinööri tekee?

Työnkuvaani kuuluvat asiakaskohteiden kaasunvalvontalaitteiden suunnittelu-, huolto- ja ylläpitotehtävät. Myös käyttöönotot, asennustyöt sekä laitekohtaiset käyttökoulutukset ovat tyypillisiä tehtäviä huoltoinsinöörin asiakaskäynneillä. Jokaisesta huoltotyöstä ja käyttöönotosta huoltoinsinööri laatii asiakkaalle virallisen tarkastuspöytäkirjan.

Yleensä kaikki päivät ja asiakaskohteet ovat hyvin erilaisia. Uuden asiakkaan kohdalla ensin määritetään asiakkaan tilojen kaasunvalvontatarpeet. Erityisen tärkeää on huomioida mitä tiloissa tehdään ja mitä valvottavia kaasuja kohteeseen saattaa muodostua. Tiedon perusteella suunnitellaan tilakohtainen kaasunvalvonta huomioiden erilaiset tilaluokitukset, soveltuvat laitteistot ja niiden optimaalinen sijoittaminen. Lisäksi opastan ja neuvon asiakkaita kaasunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Mitä koet tärkeänä huoltoinsinöörin työssäsi?

Tärkeintä on saavuttaa asiakkaan luottamus ja taata heille turvallinen ympäristö. Asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kun tietävät, että heidän tilojensa kaasunvalvonta on luotettavissa ja ammattitaitoisissa käsissä. Asiakkaan tulee kokea, että hän voi aina ottaa yhteyttä meihin, kun eteen tulee kaasunvalvontaan liittyvä kysymys tai pulma.

Huoltoinsinööri on suurimman osan työajastaan kentällä, asiakaskäynneillä. Tällöin Detectorin eri toimijoiden ja kollegojen tuki on erityisen tärkeää.

Mistä innostut työssäsi?

Parasta työssäni on se, että saan mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja pääsen tutustumaan mielenkiintoisiin yrityksiin. Kaikki asiakaskohteet ovat erilaisia ja ne vaativat aina yksilölliset ja asiakkaan tarpeiden mukaiset kaasunvalvontaratkaisut. Tämä tuo työhöni vaihtelevuutta ja sopivasti haasteita.

Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille järjestettävät koulutukset ja tekninen tuki tuovat mielekästä vaihtelua kenttätyöhön.