Viisi ihmistä työpöydän ääressä

”Elämän virran juoksua ei voi pysäyttää”

Rautakansleri Otto von Bismarck oli saksalainen ruhtinas ja valtiomies, joka toimi Preussin pääministerinä vuosina 1862–1890, Pohjois-Saksan liittokanslerina vuosina 1867–1871 ja Saksan keisarikunnan ensimmäisenä valtakunnankanslerina vuosina 1871–1890. Saksan yhdistyminen vuonna 1871 tapahtui Bismarckin johdolla.

Bismarckin kerrotaan ajatelleen, että yksilön vaikutus historiaan on vähäinen. Bismarckin mukaan kukaan meistä ei voi synnyttää eikä ohjailla ajan mahtavaa virtaa. Voimme ainoastaan matkata virrassa ja yrittää ohjata laivaa taitojemme mukaan. Saatamme ajaa karille tai päätyä turvallisiin satamiin.

”Kun upotan käteni ajan virtaan, teen vain velvollisuuteni. En ajattele muuttavani virran suuntaa”, Bismarck sanoi.

Ajan virta vei mukanaan ja yllätti meidät kaikki viimeistään maaliskuussa 2020. Koko vuosi 2020 elettiin korostuneen epävarmuuden sävyttämässä maailmassa, jossa ei kenelläkään ollut viisasten kiveä kertoa, mitä huomenna tapahtuu tai missä mennään pidemmällä aikavälillä.

Detectorille kulunut vuosi oli myös sisäisten muutosten vuosi. Yritys jakaantui lokakuun alussa siten, että kiinteistö erotettiin omaksi yhtiökseen ja liiketoiminta jatkui entiseen tapaan Detector-nimen alla, mutta muuttunein y-tunnuksin.

Covid-19 loi enemmän tai vähemmän varjoaan liiketoimintaan ympäri maailmaan. Detector on kuitenkin selvinnyt vuodesta kokonaisuutena hyvin. Liikevaihdon suunta oli ylöspäin ja tulos oli vähintäänkin kohtuullinen. Toimintaa kehitettiin monella tapaa: kartoitettiin vaihtoehtoisia toimittajia ja kilpailutettiin hankintoja. Luotiin alustava suunnitelma liiketoiminnan uusia malleja varten ja vietiin tuotekehitystä määrätietoisesti eteenpäin.

Etätyötä tehtiin soveltuvin osin koko vuoden ja myös meillä tapahtui aikamoinen digiloikka vuoden aikana.

Alkuvuodesta henkilökuntaa vahvistettiin uudenlaisella osaamisella, kun palvelumuotoilija aloitti työnsä. Hänen asiantuntemuksensa oli tarpeen, kun toiminnan kehittämisen työkaluiksi luotiin erilaisia prosessikuvauksia mm. Service BluePrintin ja Flowchart-kaavioiden avulla. Näiden pohjalta toimintojen virtaviivaistaminen on lähtenyt hyvin käyntiin.

Olemme entistä enemmän kiinnittäneet huomiota myös ympäristönäkökulmaan. Pääsimme mukaan Sitran ja Turun AMK:n kiertotalousprojektiin, joka vei ympäristöasiaa isoin harppauksin eteenpäin.

Detectorissa tiedostamme, että ajan virrassa mukana oleminen – ja mieluiten ennakoivasti toimiminen – on menestyvän yrityksen kulmakivi. Asiakas on toimintamme keskiössä ja kaikki kehittäminen tapahtuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja heidän parhaakseen.

Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2021, joka on merkkivuosi: Detector Oy täyttää 40 vuotta!

”Parempi on olla kolme tuntia etuajassa kuin minuutin myöhässä”. 
– William Shakespeare

”Ei aika riennä, me riennämme”. 
– Juhani MäkeläPentti Maunu
toimitusjohtaja

Ulla-Maija Maunu
hallinto- ja strategiajohtaja, hallituksen pj