Viisi ihmistä työpöydän ääressä

Detector panostaa ympäristöystävälliseen tutkimukseen ja kehitykseen

Kuka olen?
Olen Mimmi Malmi ja viimeistelyä vaille valmis tekniikan ja luonnontieteiden diplomi-insinööri Tampereen yliopistosta. Pääaineeni on kemia, mutta koulutukseni tulee kokonaisuudessaan olemaan varsin monipuolinen, sillä sivuaineina luen matematiikkaa, pedagogiikkaa sekä teollisuustaloutta. Tavoitteeni onkin hyödyntää osaamistani mahdollisimman monipuolisesti sekä tässä alkavassa diplomityöprojektissa, että myöhemmin työelämässä.

Miksi yhteistyö Detectorin kanssa?
Diplomityön tekeminen yhteistyössä Detectorin kanssa on minulle hieno mahdollisuus. Etsiessäni diplomityölleni toimeksiantajaa, minulla oli yritykselle kaksi selkeää kriteeriä: kehityshalu ja ympäristötietoisuus. Diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö, jonka tulee perustua tieteelliseen tutkimukseen. Tällaiseen projektiin mukaan lähtevän yrityksen tulee siis olla aidosti kiinnostunut pysymään kehityksen aallonharjalla. Ympäristönäkökulma tulee näkymään diplomityössä vahvasti ja onkin hienoa, että Detectorin strategiassakin esille nouseva kestävä kehitys pääsee konkreettisesti mukaan tähän työhön.

Mitä odotuksia minulla on?
Törmäsin Detectoriin jo kirjoittaessani kandidaatintyötä, joka liittyi myös sähkökemiallisiin kaasusensoreihin. Aihe oli kiinnostava, ja halusin jatkaa diplomityössä samalla linjalla. Odotan tulevia kuukausia innolla, sillä kandidaatintyöhön verrattuna uskon tällä kertaa saavani kokonaisvaltaisemman käsityksen toimialasta ja näkeväni, miten asiat oppikirjojen ulkopuolella tehdään. Mielenkiintoista tulee olemaan, miten sähkökemiallisten kaasusensoreiden uusin tutkimus ja kehitys huomioivat muun muassa ympäristönäkökulman sekä asiakasarvon. Oikeassa elämässä ”paras mahdollinen” on paljon moninaisempi käsite kuin pelkässä teoriassa, ja tämän työn tarkoituksena onkin löytää myös käytännön parannuksia pelkän teorian lisäksi.

Toivon tuovani Detectorille osaamista ja ymmärrystä kaasujen mittauksen kemiallisesta taustasta, ja vastineeksi odotan saavani tietoa ja kokemusta etenkin siitä, miten mittakennosta rakentuu lopulta asiakkaalle lähtevä tuote.