Asiakasta ei koskaan saa jättää yksin

Olen suorittanut insinöörin tutkinnon Turun ammattikorkeakoulussa. Detector Oy:ssä olen työskennellyt huoltoinsinöörinä syksystä 2017 alkaen.

Yritystoiminnassa on mielestäni kaikkein tärkeintä asiakkaan tarpeisiin vastaaminen – näin erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa.  Detector on palveluorganisaatio ja itse en halua enkä voi milloinkaan jättää asiakasta yksin.

Asiakkaan tilaajaorganisaation edustajat ovat kiinnostuneita asioista ja kysyvät usein kehityskohteista, uudistuksista ja alan innovaatioista. Pyrin antamaan asiakkaalle aikaa, jotta voin kertoa hänelle alan tärkeimmät trendit, sillä olennainen osa asiakaspalvelua on välttämättömän avun antamisen lisäksi myös hänen tiedontarpeeseensa vastaaminen. Tilaajan kanssa syntyy lähes aina keskustelua erityisesti kasvotusten kohdattaessa.

Asiakkaan fyysinen kohtaaminen on todella tärkeää. Puhelut ja sähköpostit ovat kovin virallisia ja niissä harvemmin tulee ilmi spesifejä kysymyksiä tai ongelmia. Meidän kaikkien – niin myös asiakkaan – on helpompi pukea asiat sanoiksi kohdattaessa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Asiakkaan kanssa keskustellessani annan ensin puhelimessa ja sähköpostissa perehdytyksen tilaajalle. Sen jälkeen tarjoudun haluttaessa konsultoimaan muitakin organisaation vastuuhenkilöitä joko paikan päällä tai verkon välityksellä.

Minulle on kunnia-asia joustaa myös työajoissa, kun asiakkaalla on todellinen tarve. En katso ajankohtaa silloin, kun asiakas tarvitsee välittömän avun. Tämä on asiakkaasta välittämistä ja tuo hänelle hyvän mielen puhumattakaan siitä, että myös hänen ongelmansa tulee ratkaistua eikä toiminta hänen tiloissaan vaarannu tai keskeydy.

Asiakasta täytyy aina auttaa hänen haluamallaan tavalla. Jos hän toivoo toimittajan edustajaa paikalle, tämä järjestetään niin, että hän saa parhaan mahdollisen avun alusta loppuun. Luottamusta ei koskaan saa pettää. Jos lupaan mennä paikalle tiettynä ajankohtana, silloin on myös mentävä. Poikkeuksena tietenkin itsestä ja omasta organisaatiosta riippumattomat tekijät.

Joskus lopputulos ei ole sitä, mitä asiakas on odottanut. Näin varsinkin silloin, jos asiakkaan organisaatio ei ole itse ollut tilaaja ja tästä syystä on syntynyt virheellinen käsitys siitä, mitä toimituksen tulee sisältää. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu tällöin tuntea oman osaamisensa rajat ja kertoa myös asiakkaalle, että emme täysin pysty vastaamaan hänen tarpeeseensa. Tarvittaessa annan ehdotuksen vaihtoehtoisesta toimittajasta, jos oman yrityksemme tuotteista tai ratkaisuista ei löydy sopivaa vaihtoehtoa.

Hyvän asiakaspalvelun lisäksi ammattitaitoa on mitä suurimmassa määrin alan ja kentän tuntemus.