R-aineet eli kylmäaineet

Kylmäaineita eli R-aineita käytetään jäähdytykseen sekä kotitalouksien että teollisuuden erilaisissa laitteissa, kuten jääkaapeissa, kylmähuoneissa ja ilmastointilaitteissa. Yleisiä kylmäaineita ovat esimerkiksi CFC-yhdisteet eli freonit, HCFC- yhdisteet eli halonit ja HFC-yhdisteet eli fluorihiilivedyt, hiilidioksidi ja ammoniakki. Kylmäaineista freonit ovat yleensä ihmiselle turvallisia, mutta suurina määrinä ne ilmakehään joutuessaan tuhoavat otsonikerrosta. Tätä vaikutusta kuvataan ODP-kertoimella (Ozone Depleting Potential). Ammoniakki ei tuhoa otsonikerrosta, mutta se on haitallinen ihmisille, sillä se myrkyllinen iholle tai limakalvoille joutuessaan.

CFH-yhdisteet (ChloroFluoroCarbon) eli kloorifluorihiilivedyt, joita kutsutaan usein freoneiksi, ovat kloorin, fluorin jahiilen kemiallisia yhdisteitä. Ne ovat molekyylipainoltaan pieninä yhdisteinä kaasumaisia, pidempinä ketjuina nestemäisiä tai vahamaisia ja pitkinä polymeereina muoveja, kuten teflon. Yhteistä on se, että ne ovat hyvin inerttejä aineita, jotka eivät helposti reagoi muiden kemikaalien kanssa, ja ovat siten myös turvallisia ihmiselle. Ympäristöön joutuessaan freonit aiheuttavat suurta haittaa otsonikerrokselle ja ne säilyvät ilmakehässä jopa sata vuotta. Siksi aineiden käyttö kylmä- ja ilmastointilaitteissa on kielletty vuodesta 2001 lähtien ja vanhemmista, käytöstä poistetuista laitteista freonit on otettava talteen ja toimitettava ongelmajätteiden käsittelyyn.

HCFC -yhdisteissä (HydroChloroFluoroCarbon) eli –halogenoiduissa hiilivedyissä on kloorin, fluorin ja hiilen lisäksi vetyä. Ne ovat otsonikerrokselle vähemmän haitallisia kuin CFC-yhdisteet, mutta aineiden käyttö on kielletty vuoden 2015 jälkeen.

HFC -yhdisteet (HydroFluoroCarbon) eli fluorihiilivedyt sisältävät vetyä, fluoria sekä hiiltä. HFC-yhdisteet itsessään eivät ole otsonikerrosta tuhoavia yhdisteitä (ODP=0), mutta reagoidessaan kloorin tai bromin kanssa, niistä tulee otsonikerrokselle haitallisia. Siksi Kioton sopimus pyrkii vähentämään HFC-kaasujen käyttöä. On arvioitu, että HFC- yhdisteet ovat jopa yli 1000 kertaa tehokkaampia ilmaston lämpenemisen kiihdyttämisessä kuin hiilidioksidi.

”Puhtaita” kylmäaineita, ovat esimerkiksi R-23 (CHF3), R-32 (CH2F2), R-125 (C2HF5), R-134a (C2H2F4), R-143 (C2H3F3), R-245fa (C3H3F5), joiden käyttökohteita ovat jääkaapit, pakastimet, jääpalakoneistot, kylmiöiden kylmäkoneistot ja kulkuneuvojen ilmastoinnin jäähdytyskoneistot.

Kylmäaineseosten, kuten R-404A, R-407A, B, C ja D, R-410A ja B, R-413A, R-417A ja B, R-507 käyttökohteita ovat kaupalliset kylmälaitokset, kylmä- ja pakastehuoneiden sekä varastojen kylmäkoneistot, jääratakoneistot, autojen ilmastoinnin kylmäkoneet.

HC -aineet, Hiilivety (HydroCarbon) ei ole haitallinen otsonikerrokselle, ODP = 0. Käytetään luonnonmukaisena kylmä-aineena, esim. R-170 (etaani), R-290 (propaani), R-600 (butaani), R-601 (pentaani)

NH3, Ammoniakki, R-717 ei ole haitallinen otsonikerrokselle, ODP = 0 ja sitä on käytetty yleisesti isoissa kylmälaitoksissa yli 130 vuotta. Se on väritön kaasu, joka nesteytyy paineen alla ja sillä on pistävä haju, joka varoittaa pitoisuuksista hyvissä ajoin ennen kuin ne ovat ihmiselle vaarallisia (alle 3 mg/m3 myrkyllinen iholle ja limakalvoille. Ammoniakki ei kuitenkaan syty herkästi, sillä se ei pala ilman tukiliekkiä. Sen syttymisenergia on 50 kertaa suurempi kuin maakaasun. Lisäksi ammoniakki on ilmaa kevyempi ja nousee ilmaan nopeasti.


Kaasunilmaisimet kylmäainevalvontaan