Viisi ihmistä työpöydän ääressä

Detectorin monialainen tiimi täydentyi palvelumuotoilijalla

Asiakastyytyväisyys on Detectorille ensisijaisen tärkeää. Haluamme ylläpitää ja kehittää asiakaspalvelumme korkeaa tasoa panostamalla palvelumuotoiluun. Tammikuun alusta lähtien Detectorin monialainen organisaatio täydentyi uudella osaajalla.

Galit Mannerström on palvelumuotoilija ja Detectorin markkinointitiimin uusin vahvistus. Hänellä on monipuolinen koulutus ja kokemus palvelumuotoilusta, käyttäjäkeskeisistä suunnittelumenetelmistä sekä prosessien kehittämisestä.

Lue lisää Galitin ajatuksista palvelumuotoilusta:

Mitä palvelumuotoilija tekee?
Palvelumuotoilija ideoi, kehittää ja suunnittelee palveluja hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä. Palvelumuotoilun lähtökohta on asiakasymmärryksen kartuttaminen. Tärkeimpänä tavoitteena on ymmärtää asiakkaan haasteet, ongelmat ja tarpeet. Vahva asiakasnäkökulma takaa, että kehitettävät palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toiveita, parantaen näin palvelukokemusta ja asiakassuhdetta. Palvelumuotoilun päämäärä on suunnitella ja kehittää palveluita yhtä aikaa sekä asiakkaan että liiketoiminnan näkökulmasta.

Mitä koet tärkeänä palvelumuotoilijan työssäsi?
Mielestäni tärkeintä muotoilussa ja palvelumuotoilussa on käyttäjälähtöisyys ja oikean lisäarvon tuottaminen.  Minulle luovuus tarkoittaa uusien toimintamallien luomista, ei tyytymistä olevassa oleviin ratkaisuihin. Siksi on tärkeää, että palvelu tai tuote on uudelleenmuotoiltavissa, jos ei se toimi halutulla tavalla.

Mistä innostut työssäsi?
Innostun helposti uusista asioista – Tarkkailen omaa käyttäytymistäni arjessani ja yritän löytää uusia käytännön tarpeita sekä kyseenalaistaa arkisia rutiineja. Uskon, että hyvän muotoilun taustalla on juuri kyseenalaistava, mutta ennakkoluuloton ajattelu. Parhaat fiilikset saa, kun kuulee tuotteen tai palvelun käyttäjiltä hyvää palautetta! Silloin tietää oikeasti tehneensä jotain hienoa, jotain, joka tuottaa lisäarvoa tähän maailmaan.